Στην ενότητα αυτή, περιλαμβάνεται πλούσιο φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Επιτάλιο και τις δραστηριότητες του Συλλόγου.

 

Δημοτικό σχολείο Επιταλίου 22-5-1940

 

 

Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 22-5-1940, λίγους μήνες πριν την έναρξη του Ελληνοιταλικού πολέμου. Στο κέντρο διακρίνονται καθιστές οι δύο δασκάλες, δεξιά η Αγγελική Καρτάλου και αριστερά η Ελένη Μακρή, ενώ όρθιος φαίνεται στο βάθος ο δάσκαλος Φώτης Φωτόπουλος. Δεν είναι γνωστή η τάξη ή οι τάξεις του Δημοτικού Σχολείου Επιταλίου που ατενίζουν με την δέουσα σοβαρότητα τον φωτογραφικό φακό, αλλά πολλές από τις μαθήτριες της πρώτης σειράς δεν φορούν παπούτσια, χαρακτηριστικό φαινόμενο της εποχής.

Αρχείο Σταύρου Φωτόπουλου