Πληροφορίες σχετικά με το σύλλογο Επιταλιωτών Αθήνας.

 

 

Αρχικό κατασταστικό 1931

 

 

Τροποποιημένο κατασταστικό 1972

 

 

Σημερινό καταστατικό 1988