Πληροφορίες σχετικά με το σύλλογο Επιταλιωτών Αθήνας.

 

Ιστορική Αναδρομή

Με την υπ' αριθ. 8000 της 29-3-1931 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθήνας εγκρίνεται το πρώτο Καταστατικό του Συλλόγου Αλληλοβοηθείας και Αλληλεγγύης ο ΑΛΦΕΙΟΣ. Ιδρυτές του Συλλόγου είναι οι πιο κάτω Επιταλιώτες Αθήνας με την σειρά που αναγράφονται στο Καταστατικό:

Αναστ. Δ. Χαριτόπουλος, Διον.Πολ. Συνεφόπουλος, Διον.Αρ. Οικονόμου, Παναγ. Καραβίδας, Βασιλ.Γ.Κόκκινος, Γεωργ.Δημ.Γκιόκας, Παναγ. Σαγρής, Αθαν. Νταλάκας, Ιωάννης Νταλάκας, Ιωάννης Γκούμας, Δημ. Μοσχούλας, Γεωργ. Συνεφόπουλος, Ιωάννης Μπιρμπίλης, Διον. Γκαγκανάς, Ιωάν. Χαριτόπουλος, Σεβαστός Μοσχούλας, Βασιλ. Καβελάρης, Γεωργ. Παναγιωτόπουλος, Γεωργ. Γιωματάρης, Ιωάννης Μοσχούλας, Νικόλαος Μοσχούλας, Παναγ. Χίλιος, Κωνστ. Γκαγκανάς.

Είκοσι τρεις λοιπόν δραστήριοι Επιταλιώτες συγκροτούν τον αρχικό πυρήνα του Συλλόγου μας. Σύμφωνα με το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εννεαμελές με ετήσια θητεία όπως και του τριμελούς Εποπτικού και εκλέγονται κατευθείαν από την Γενική Συνέλευση. Η σφραγίδα του Συλλόγου φέρει τις λέξεις « Σύλλογος ο Αλφειός Αθήναι, έτος ιδρύσεως 1931» και σημαία με τα Εθνικά χρώματα και εικόνα της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.

Δυστυχώς δεν έχουν διασωθεί στα γραφεία μας τα βιβλία πρακτικών της πρώτης περιόδου του Συλλόγου που οριοθετείται από το 1931 έως και το 1955. Έτσι οι συμπατριώτες (πέραν των ιδρυτών) που διαχειρίστηκαν την τύχη του Συλλόγου παραμένουν άγνωστοι.

Το 1972 αλλάζει το Καταστατικό και ο Σύλλογος των Επιταλιαίων πλέον απαρτίζεται από μόνιμα διαμένοντες συμπατριώτες μας στην περιοχή της τέως Διοίκησης Πρωτευούσης. Η θητεία του επίσης εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και της τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής γίνεται διετής. Στην κυκλική σφραγίδα του Συλλόγου αναγράφονται η επωνυμία, η έδρα και το έτος ίδρυσης.

Το Καταστατικό αλλάζει πάλι το 1988 και ο Σύλλογος των Επιταλιωτών της Αθήνας Ο ΑΛΦΕΙΟΣ έχει μέλη του μόνιμους κατοίκους των νομών Αττικής και Πειραιώς. Η θητεία του εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και της τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής είναι επίσης διετής. Η κυκλική σφραγίδα του Συλλόγου αναγράφη την επωνυμία του, την έδρα και το έτος ίδρυσης και στο μέσον έχει χαραγμένη παράσταση χεριού που κρατά δάδα αναμμένη, που αποτελεί και το έμβλημα του Συλλόγου. Το εν λόγω Καταστατικό είναι το ισχύον και σήμερα.

Μέχρι το 1959 ο Σύλλογος πραγματοποιεί τις Γενικές Συνελεύσεις του σε διάφορες αίθουσες της Αθήνας. Από το 1960 έως το 1966 οι Γενικές Συνελεύσεις γίνονται στο δικηγορικό γραφείο του Αγγέλου Ηλιόπουλου και στην συνέχεια μέχρι το 1971 στο γραφείο του Λάμπρου Φωτόπουλου. Από το 1972 ο Παναγιώτης Κόκκινος παραχωρεί για μεγάλο διάστημα αίθουσα του Ξενοδοχείου ΑΜΑΛΙΑ για τις Γενικές Συνελεύσεις, ενώ μετά το 1988 οι Γ.Σ. γίνονται πλέον σε αίθουσα του κέντρου RODOLFO που παραχωρεί ο Ροδόλφος Χαριτόπουλος. Από το 2006 οι Γ.Σ. μετακομίζουν στην αίθουσα των σχολών ΔΕΛΤΑ που παραχωρεί ο Παναγιώτης Ξυπολιάς. Τα Διοικητικά Συμβούλια γίνονται κατά περίπτωση σε γραφεία - καταστήματα συμπατριωτών, στο ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ και μετά το 1980 στο γραφείο που ενοικίασε ο Σύλλογος στην οδό Πατησίων 4, που αποτελεί και την έδρα του μέχρι σήμερα.

Όλα αυτά τα χρόνια ο Σύλλογος επιδεικνύει αξιόλογη δράση, με βασικό μέλημα την σύσφιξη των σχέσεων των μελών του και την έμπρακτη συμπαράσταση σε διάφορα θέματα που απασχολούν το Επιτάλιο. Σταχυολογούμε μερικές από τις ενέργειες του Συλλόγου από το 1955 και μετά:

  • Το 1955 το Δ.Σ. του Συλλόγου συμβάλλει στην σύσταση Υγειονομικού Σταθμού στο Επιτάλιο, με σκοπό την νοσηλευτική περίθαλψη των απόρων των Κοινοτήτων του τ. Δήμου Βώλακος.
  • Το 1955 ο Σύλλογος συμβάλλει στην διεξαγωγή εθιμοτυπικών ιππικών αγώνων στο Επιτάλιο κατά την εορτή του Αγ. Γεωργίου. Οι αγώνες ενισχύονται οικονομικά από τον Σύλλογο υπό μορφή βραβείου. Σημαντική η βοήθεια του συμπατριώτη Φιλοποίμενος Κόκκινου.
  • Το 1974 με δαπάνες του Συλλόγου δημιουργείται Βιβλιοθήκη στο Επιτάλιο με αγορά 204 βιβλίων και επίπλων αξίας 135.000 δρχ.
  • Το 1978 με πρόταση του μέλους του Δ.Σ. Σταύρου Φωτόπουλου που γίνεται ομόφωνα αποδεκτή, αποφασίζεται η έκδοση Εφημερίδας του Συλλόγου.
  • Το Δεκέμβριο του 1978 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας ΕΠΙΤΑΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ, που έμελλε να αλλάξει οριστικά την δυναμική του Συλλόγου. Η εφημερίδα που αποστέλλεται σε 1.000 περίπου διευθύνσεις, είναι δημιούργημα εξ' ολοκλήρου του Δ.Σ. και έχει προσωρινή έδρα τα γραφεία του Σ. Φωτόπουλου στην Μπουμπουλίνας 9-11 και στην συνέχεια τα γραφεία του Συλλόγου Πατησίων 4, Αθήνα. Τα ΕΠΙΤΑΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ αγκαλιάζουν γρήγορα όλοι οι συμπατριώτες και η βοήθεια προς τον Σύλλογο πολλαπλασιάζεται. Στην ύλη της εφημερίδας σταδιακά συμβάλλουν με αξιόλογα ποικίλης μορφής άρθρα μεγάλος αριθμός συμπατριωτών.
  • Από το 1955 μέχρι σήμερα ο Σύλλογος συμπαρίσταται οικονομικά σε εκδηλώσεις και φορείς του Επιταλίου όπως επιγραμματικά αναφέρονται: Ιππικοί αγώνες, Δημοτικό Σχολείο, Αθλητικός και Πολιτιστικός Σύλλογος, φιλοξενεί μαθητές στην Αθήνα. Ακόμα παρακολουθεί, παρεμβαίνει και συμβάλλει, μέσα στα πλαίσια του Καταστατικού του, στην επίλυση των πολλών και χρόνιων προβλημάτων του χωριού μας.
  • Τέλος σε όλα τα χρόνια ύπαρξής του ο Σύλλογος πραγματοποιεί ετήσιο χορό, εκδρομές στο χωριό και αλλού, συνεστιάσεις κλπ. εκδηλώσεις, με σκοπό την σύσφιξη των σχέσεων των συμπατριωτών.

Από το 1955 μέχρι και σήμερα μεγάλος αριθμός συμπατριωτών έχει θητεύσει στα συμβούλια του Συλλόγου. Επιταλιώτες που αφιέρωσαν πολύ προσωπικό χρόνο και κόπο προκειμένου να προωθήσουν με επιτυχία τους σκοπούς του Συλλόγου. Ο πίνακας που παρατίθεται στο τέλος είναι μικρή απότιση τιμής σε αυτούς τους εργάτες του Συλλόγου. Δυστυχώς δεν είναι δυνατόν να αναφερθούν και όλοι εκείνοι που στήριξαν ποικιλοτρόπως όλα αυτά τα χρόνια την προσπάθεια του Συλλόγου, δίχως ποτέ να λάβουν μέρος σε κάποιο συμβούλιο. Η ευγνωμοσύνη που νοιώθει ο Σύλλογος για όλους αυτούς, είναι μεγάλη για να περιοριστεί σε ένα από καρδιάς ευχαριστώ.

 

Ημερομηνία Γ.Σ. Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γραμματέας Ταμίας Μέλη
9/1/1955 Κόκκινος Φιλοποίμην Σακελλαρίου Διονύσιος Χαριτόπουλος Αν. Καραβίδας Παναγιώτης Ηλιόπουλος ¶γγελος, Γεωργίου Ιωάννης, Ψηλογιαννόπουλος Αν., Ασημακόπουλος Νικόλαος, Καρυοφίλλης Αντ.
15/1/1956 Παπαναστασίου Κωνσταντίνος Σακελλαρίου Διονύσιος Χαριτόπουλος Αν. Νενές Πέτρος Γιαννόπουλος Ιωάννης, Γαβριλιάδης Βασίλειος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Ηλιόπουλος ¶γγελος, Σπηλιωτόπουλος Ν.
20/1/1957 Κόκκινος Φιλοποίμην Σακελλαρίου Διονύσιος Χαριτόπουλος Αν. Καραβίδας Παναγιώτης Συννεφόπουλος Διονύσιος, Ηλιόπουλος ¶γγελος, Μπιρμπίλης Ιωάννης, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Γιαννόπουλος Ιωάννης
2/2/1958 Σακελλαρίου Διονύσιος Κλωκίνης Κ. Ηλιόπουλος ¶γγελος Χαριτόπουλος Αναστάσιος Γκιόκας Αλεξ., Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Γιαννόπουλος Π., Παπαναστασίου Κωνσταντίνος, Κωσταράκης Δημήτριος
11/1/1959 Σακελλαρίου Διονύσιος Συννεφόπουλος Διονύσιος Ηλιόπουλος ¶γγελος Κωσταράκης Δημήτριος Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Παπαναστασίου Κωνσταντίνος, Έρχος Ν., Μπάρκας Παναγιώτης, Μπιρμπίλης Ιωάννης
31/1/1960 Σακελλαρίου Διονύσιος Χαριτόπουλος Αναστάσιος Ηλιόπουλος ¶γγελος Κωσταράκης Δημήτριος Πανταζόπουλος Παντ., Ζαφειρόπουλος Π., Καραβίδας Παναγιώτης, Μπάρκας Παναγιώτης, Μπιρμπίλης Ιωάννης
22/1/1961 Σακελλαρίου Διονύσιος Χαριτόπουλος Αναστάσιος Ηλιόπουλος ¶γγελος Κωσταράκης Δημήτριος Πανταζόπουλος Παντ., Ζαφειρόπουλος Π., Καραβίδας Παναγιώτης, Μπάρκας Παναγιώτης, Μπιρμπίλης Ιωάννης
21/1/1962 Σακελλαρίου Διονύσιος Μπάρκας Παναγιώτης Ηλιόπουλος ¶γγελος Κωσταράκης Δημήτριος Χαριτόπουλος Αν., Φωτόπουλος Φώτης, Κουκούσης Ανδρέας, Μπεκυράς Ιωάννης, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης
20/1/1963 Σακελλαρίου Διονύσιος Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης Γιαννόπουλος Αριστ. Κωσταράκης Δημήτριος Μακρυδημήτρης Δημήτριος, Χαριτόπουλος Αναστάσιος, Μπάρκας Παναγιώτης, Βασιλακόπουλος Βασίλειος, Ηλιόπουλος ¶γγελος
19/1/1964 Σακελλαρίου Διονύσιος Χαριτόπουλος Αναστάσιος Καπράλος Αριστ. Κωσταράκης Δημήτριος Μακρυδημήτρης Δημήτριος, Καρτάλος Διονύσιος, Γιαννόπουλος Αρ., Λαμπρούλιας Σπυρίδων, Ηλιόπουλος ¶γγελος
17/1/1965 Σακελλαρίου Διονύσιος Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης Ηλιόπουλος ¶γγελος Κωσταράκης Δημήτριος Μακρυδημήτρης Δημήτριος, Μπιρμπίλης Αντ., Γιαννόπουλος Αρ., Χαριτόπουλος Ευάγγελλος, Καπόπουλος Φώτης
6/2/1966 Χαριτόπουλος Αναστάσιος Γιαννόπουλος Δημήτριος Καπόπουλος Φώτης Κωσταράκης Δημήτριος Ηλιόπουλος ¶γγελος, Μπεκυράς Ιωάννης, Γιαννόπουλος Αρ. Καίσαρης Παναγιώτης, Μακρυδημήτρης Δημήτριος
29/1/1967 Ηλιόπουλος ¶γγελος Καίσαρης Παναγιώτης Καπόπουλος Φώτης Κωσταράκης Δημήτριος Κουκούσης Πάτροκλος, Γιαννόπουλος Αρ., Μακρυδημήτρης Δημήτριος, Μακρυδημήτρης Αντ. Συννεφόπουλος Πλούταρχος
4/5/1969 Ηλιόπουλος ¶γγελος Καβελάρης Χαράλαμπος Καπόπουλος Φώτης Κωσταράκης Δημήτριος Γιαννόπουλος Αρ., Καίσαρης Παναγιώτης, Κουκούσης Πάτροκλος, Χαριτόπουλος Ευάγγελος, Μακρυγιαννόπουλος Αντ.
25/1/1970 Ηλιόπουλος ¶γγελος Καβελάρης Χαράλαμπος Ψηλογιαννόπουλος Αθανάσιος Βασιλακόπουλος Βασίλειος Γιαννόπουλος Αρ., Μπεκυράς Ιωάννης, Καπόπουλος Φώτης, Χαριτόπουλος Ευάγγελος, Μακρυγιαννόπουλος Δημήτριος
21/2/1971 Ηλιόπουλος ¶γγελος Καρτάλος Γεώργιος Ψηλογιαννόπουλος Αθανάσιος Μακρυδημήτρης Δημήτριος Γιαννόπουλος Αρ., Βασιλακόπουλος Αθανάσιος, Καραθανάσης Χρ., Στασινούλιας Δημήτριος
6/2/1972 Ηλιόπουλος ¶γγελος Καρτάλος Γεώργιος Ψηλογιαννόπουλος Αθανάσιος Μακρυδημήτρης Δημήτριος Ζαγκλή Ευαγγελία, Καραθανάσης Χρ., Γιαννόπουλος Αρ., Κόκκινος Παναγιώτης, Βασιλακόπουλος Αθανάσιος
18/1/1976 Κόκκινος Παναγιώτης Φωτόπουλος Σταύρος Λαμπρόπουλος Ιωάννης Τσουράπας Παναγιώτης Καρασούλος Βασίλειος, Φραγγαλέξης Ανδρέας, Καραθανάσης Χ., Ψηλογιαννόπουλος Α,. Βασιλακόπουλος Αθανάσιος
12/2/1978 Κόκκινος Παναγιώτης Φωτόπουλος Σταύρος Λαμπρόπουλος Ιωάννης Τσουράπας Παναγιώτης Καρασούλος Βασίλειος, Κουφολιά Αντωνία, Αποστολόπουλος Αναστάσιος
20/1/1980 Κόκκινος Παναγιώτης Μακρυδημήτρης Δημήτριος Χίλιος Διονύσιος Τζαβέλλας Ιωάννης Παπανδρινόπουλος Ν., Φωτόπουλος Σταύρος, Μαστροβασιλοπούλου Αν., Μανώλης Χαρ., Σαρταμπάκος Ελ.
24/1/1982 Μακρυδημήτρης Δημήτριος Πανταζόπουλος Διονύσιος Χίλιου Κλαίρη Μανώλης Ιωάννης Χίλιος Διονύσιος, Σεμπέκου Ξένη, Τζαβέλλα Σοφία, Διονυσόπουλος Παναγιώτης, Μανώλης Χαράλαμπος
29/1/1984 Αποστολόπουλος Αναστάσιος Αναστόπουλος Σταύρος Ζούπης Γεώργιος Καλατζόπουλος Χαράλαμπος Μπάρκας Γεώργιος, Πλέσσας Χρήστος, Σπηλιωτόπουλος Κωνσταντίνος, Κόττας Γεώργιος, Φωτόπουλος Λάμπρος
23/1/1986 Αναστόπουλος Σταύρος Αντωνόπουλος Δημήτριος Πλέσσα-Χειμαριού Πολυξένη Βελισσάρη Αρετή Χίλιος Δημήτριος, Δρακόπουλος Βασίλειος, Μακρυδημήτρης Αντ., Σπηλιωτόπουλος Κωνσταντίνος, Σκαρτσή Γεωργία
24/1/1988 Αποστολόπουλος Αναστάσιος Φωτόπουλος Λάμπρος Ζουμπάκης Χρήστος Βελισσάρη Αρετή Παπαδογιαννόπουλος Διονύσιος, Πλέσσας Χρήστος, Τσουράπας Παναγιώτης, Αναστόπουλος Σταύρος, Ψηλοφιαννοπούλου - Μικελοπούλου Σοφία
29/1/1989 Παπανδρινόπουλος Νικόλαος Αναστόπουλος Σταύρος Ζούπης Γεώργιος Βελισσάρη Αρετή Αποστολόπουλος Αναστάσιος, Αναγνωστόπουλος Ντίνος, Κωστόπουλος Φίλιππας, Πλέσσας Χρήστος, Φωτόπουλος Λάμπρος
20/1/1991 Παπανδρινόπουλος Νικόλαος Καλατζόπουλος Χαράλαμπος Ζούπης Γεώργιος Βελισσάρης Θεόδωρος Αποστολόπουλος Αναστάσιος, Κωστόπουλος Φίλιππος, Κόττας Βασίλειος, Παυλοπούλου Αναστασία, Ιγγλέσης Γεώργιος
/1/1993 Αποστολόπουλος Αναστάσιος Αναστόπουλος Σταύρος Παυλοπούλου Αναστασία Κόττας Βασίλειος Παπανδρινόπουλος Νικόλαος (Κουκούση Ρίτα), Ξύδης Γεώργιος, Φωτόπουλος Λάμπρος, Πλέσσας Χρήστος, Ρουσσάκης Δημήτριος
/1/1995 Πλέσσα-Χειμαριού Πολυξένη Σπηλιωτόπουλος Κωνσταντίνος Μακρυδημήτρης Αντώνης Αναστόπουλος Σταύρος Κόττας Ν.Βασίλειος, Ρουσσάκης Δημήτριος, Χειμάρριος Δημήτριος, Κόττας Δ. Βασίλειος (Χρήστος Μπεκυράς), Αυγουστίνος Αλέξης
/1/1997 Παπανδρινόπουλος Νικόλαος Πλέσσα-Χειμαριού Πολυξένη Παυλοπούλου Αναστασία Αναστόπουλος Σταύρος Αποστολόπουλος Αναστάσιος, Ρουσσάκης Δημήτριος, Ιγγλέσης Γιώργος, Μπεκυράς Χρήστος, Σπηλιωτόπουλος Αντώνης
/1/1999 Αναστόπουλος Σταύρος Κόττας Ν. Βασίλειος Ζούπης Γεώργιος Αντωνόπουλος Δημήτριος Ρουσσάκης Δημήτριος, Τσουράπας Παναγιώτης, Πλέσσα-Χειμαριού Πολυξένη, Μπεκυράς Χρήστος, Παυλοπούλου Αναστασία
21/1/2001 Αναστόπουλος Σταύρος Κόττας Ν. Βασίλειος Ζούπης Γεώργιος Κόττας Δ. Βασίλειος Φωτόπουλος Λάμπρος, Ξύδης Γεώργιος (Χειμάριος Πέτρος), Πλέσσα-Χειμαριού Πολυξένη, Ρουσσάκης Δημήτριος Κόττα-Κονδύλη Ευαγγελία
/1/2003 Αναστόπουλος Σταύρος Κόττας Ν. Βασίλειος Φωτόπουλος Παναγιώτης Κόττας Δ. Βασίλειος Κολβέρης Αναστάσιος, Πλέσσα Πολυξένη, Λαμπρόπουλος Ιωάννης, Φωτόπουλος Σταύρος, Χειμάριος Πέτρος
/1/2005 Πλέσσα-Χειμαριού Πολυξένη Φωτόπουλος Παναγιώτης Κόττας Ν. Βασίλειος Βερβελέ Θεοδώρα Λαμπρόπουλος Ιωάννης, Φωτόπουλος Σταύρος, Συννεφοπούλου Σοφία, Σιδέρης Αντώνης, Μπεκυράς Χρήστος
25/1/2007 Φωτόπουλος Σταύρος Λαμπρόπουλος Ιωάννης Κουφολιά Αντωνία Μπεκυράς Χρήστος Καίσαρης Νικός, Σιδέρης Αντώνης, Σεμπέκου Πολυξένη, Συννεφοπούλου Σοφία, Φωτόπουλος Παναγιώτης
25/1/2009 Φωτόπουλος Σταύρος Φωτόπουλος Παναγιώτης Κουφολιά Αντωνία Μπεκυράς Χρήστος Καίσαρης Νικός, Ρουσσάκης Δημήτρης, Σπηλιωτόπουλος Κώστας, Συννεφοπούλου Σοφία, Λαμπρόπουλος Γιάννης