Στην ενότητα αυτή, περιλαμβάνεται πλούσιο φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Επιτάλιο και τις δραστηριότητες του Συλλόγου.

 

Λιοτρίβι Κουφόπουλου 1957

 

 

Ο Χρήστος Μπεκυράς στο ρόλο του Καραβοκύρη, προσπαθεί να κρατήσει στο υδραυλικό πιεστήριο το στάμα, με τους ντορβάδες από γίδινες τρίχες γεμάτους πολτό ελιάς, κατά το δυνατόν κατακόρυφο. Την προσπάθεια του σημερινού ταμεία του Συλλόγου μας, παρακολουθούν οι Μπάμπης Αναστόπουλος και Τάκης Αβράμης, αναμένοντας την άνοδο του κάτω τμήματος του πιεστηρίου. Ήταν η εποχή που δεν υπήρχε ακόμα αυτόματη σύνθλιψη και διαχωριστήρας για να απλοποιηθεί η δύσκολη δουλειά του λιοτριβιού. Πριν μισό αιώνα, στο λιοτρίβι του Κουφόπουλου το 1957, σχεδόν στο κέντρο του Επιταλίου.

Αρχείο Σταύρου Φωτόπουλου