Στην ενότητα αυτή, περιλαμβάνεται πλούσιο φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Επιτάλιο και τις δραστηριότητες του Συλλόγου.

 

Ιππικοί Αγώνες Επιταλίου, η Ελλανόδικος Επιτροπή (1958)

 

 

Καθιστοί (από αριστερά) ο νομοκτηνιάτρος Δοντάς (με τα άσπρα σκαρπίνια), η Τασία Π. Μανώλη, δύο υπάλληλοι της διεύθυνσης Γεωργίας, ο γεωπόνος Ζάγκλης από Ανεμοχώρι (με το σακκάκι του), ο Παναγιώτης Μανιάτης στη γραμματεία, ο διευθυντής του υπουργείου Γεωργίας Γιάννης Γκολέμης (με τσιγάρο), ο ενωμοτάρχης Ιω. Γιαννόπουλος και ο Γιώργος Ηλιόπουλος (με κυάλια και παναμά). Όρθιοι Γιάννος Παρασκευούλιας (αφέτης), Αντώνης Λαμπρούλιας, ο δάσκαλος Φώτης Φωτόπουλος, ο στρατηγός Φιλοποίμην Κόκκινος, ο πρόεδρος της Κοινότητος Γιάννος Πουλόπουλος και ο μπάρμπα-Μούστος Γιαννόπουλος του Ταμείου Υδρεύσεως. Ανάμεσά τους, χωρίς υπηρεσιακή ιδιότητα, διάφοροι γνωστοί αγουλινιτσαίοι και παιδιά.

Οι τριήμεροι Ιππικοί αγώνες και Έκθεση Επιταλίου άρχισαν το 1956 και επαναλήφθηκαν για 10 περίπου χρόνια. Η διεξαγωγή τους γινόταν τον Ιούνιο, αφού είχαν κυκλοφορήσει τα πρώτα λεφτά της ντομάτας. Ήταν ένα σημαντικό γεγονός στην κοινωνική ζωή της ευρύτερης περιοχής. Το βράδυ ακολουθούσε γλέντι στα καφενεία με γνωστούς καλλιτέχνες και συγκροτήματα της εποχής (Ζάχος, Γιαννακάκης, Ζαγοραίος κα). Από το χωριό διακρίθηκαν οι αναβάτες Αντρέας Κόττας, Αντρέας Κατήρας και φυσικά ο Βασιλάκος Διομήδη Αποστολόπουλος με το «Λουκουμά»! Η «στροφή του Κούκουρη» ήταν το πιο κρίσμο σημείο της κούρσας και έχει μείνει ιστορική, γιατί εκεί «έκοβαν» πολλά άλογα. Οι αγώνες ήταν μιά κοινοτική πρωτοβουλία με τη συμπαράσταση του Φιλοποίμην Κόκκινου. Προηγήθηκε το 1955 η ίδρυση του «Φιλίππου Ομίλου». Οι φωτογραφίες δεν επιδέχονται αμφισβήτηση.

Αρχείο Βάσου Πουλόπουλου