Στην ενότητα αυτή, περιλαμβάνεται πλούσιο φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Επιτάλιο και τις δραστηριότητες του Συλλόγου.

 

25η Μαρτίου 1956

 

 

Μετά την καθιερωμένη κατάθεση στεφάνου στον Άγνωστο Στρατιώτη η απαραίτητη αναμνηστική φωτογραφία. Ο πρόεδρος της Κοινότητας Ιωαν. Πουλόπουλος στο κέντρο ανάμεσα στις δασκάλες Αγγ. Φωτοπούλου, Μαδγ. Μπίθα, Αγγ. Καρτάλου και Γιαν. Ανθούλη. Διακρίνεται ο Αστυνόμος, οι ιερείς παπά-Πέτρος και παπά-Ανδρέας, ο Γραμματέας Κ. Καρτάλος, μαθητές οι περισσότεροι δίχως στολή και λοιποί επίσημοι και μη. Την σημαία κρατά ο Θαν. Καρτάλος.

Αρχείο Σταύρου Φωτόπουλου