Στην ενότητα αυτή, περιλαμβάνεται πλούσιο φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Επιτάλιο και τις δραστηριότητες του Συλλόγου.

 

Γεώργιος Γκιόκας 1938

 

 

Ο Γιώργος Δημ. Γκιόκας, εκ των ιδρυτικών μελών του συλλόγου 'ΑΛΦΕΙΟΣ', με την κόρη του Αγλαΐτσα στο πεδίον τού Άρεως γύρω στο 1938. Λίγα χρόνια αργότερα (στον Εμφύλιο), στρατιωτικός ών, άρα υπεράνω πάσης υποψίας, θα κρύψει το συνονόματο εξάδελφό του κάτω από το συζυγικό κρεβάτι του. Με κάτι τέτοιες αφανείς πράξεις, που δε ζήτησαν ποτέ καμία αναγνώριση, εξιλεώνεται εκείνη η μαύρη εποχή. Η Αγλαΐα σήμερα είναι γιαγιά στην Κρήτη.

Βάσος Πουλόπουλος