Στην ενότητα αυτή, περιλαμβάνεται πλούσιο φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Επιτάλιο και τις δραστηριότητες του Συλλόγου.

 

Σχολικό θέατρο 1960

 

 

Το σχολικό θέατρο της 17-4-1960 σε αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου, ξεκίνησε την παράσταση με ένα θαυμάσιο «ταμπλώ βιβάν». Στον «ζωντανό πίνακα» η Ελεημοσύνη βοηθά την φτωχή ανάμεσα σε αγγελάκια. Οι μαθήτριες ηθοποιοί, με χαρακτηριστική έκφραση και στάση, παραμένουν εντελώς ακίνητες για λίγα λεπτά. Τα σκηνικά έργο του Τζίμη Παπανικολόπουλου από της αρχές της δεκαετίας του ΄50 και η σκηνοθεσία της δασκάλας Αγγ. Φωτοπούλου.

Αρχείο Σταύρου Φωτόπουλου