Στην ενότητα αυτή, περιλαμβάνεται πλούσιο φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Επιτάλιο και τις δραστηριότητες του Συλλόγου.

 

Χρήστος Μπεκυράς 1958

 

 

Η μέρα , μια από τις τελευταίες του χειμώνα του 1958, είναι κατάλληλη για όργωμα και ο χρόνος για την καλλιέργεια ντομάτας γίνεται πιεστικός. Γεωργός και άλογο σε αρμονική συνεργασία έχουν ήδη οργώσει το μισό χωράφι, όταν ο πανταχού παρών φωτογράφος του χωριού αποτυπώνει την στιγμή. Ο Χρήστος Μπεκυράς, το μακροβιότερο μέλος του ΔΣ του Συλλόγου μας, κρατάει με άνεση και σιγουριά το αλέτρι σε άψογη στάση, κοιτόντας προς την μεριά της χαμένης λίμνης. Ήρεμος και λεβέντης μέχρι σήμερα.

Αρχείο Σταύρου Φωτόπουλου