Στην ενότητα αυτή, περιλαμβάνεται πλούσιο φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Επιτάλιο και τις δραστηριότητες του Συλλόγου.

 

Κεντρικός δρόμος Επιταλίου 1958

 

 

Η έλλειψη κεντρικής πλατείας σαν σημείο αναφοράς και ψυχαγωγίας στο Επιτάλιο ήταν πάντα κάτι περισσότερο από εμφανής. Μικροί χώροι στον κεντρικό δρόμο και τα πεζοδρόμια στον Αγ. Χαράλαμπο έλυναν εκ των ενόντων το πρόβλημα. Εδώ τέλη δεκαετίας του '50 και η φιλική παρέα απολαμβάνει στου Καλεπανάγου μπύρα ΦΙΞ στριμωγμένη στο μικρό διαθέσιμο χώρο. Διακρίνονται από αριστερά οι Γιώργος Ηλιόπουλος, Αντώνης και Ηλέκτρα Λαμπρούλια, Διον. Μπίθας, Παναγ. Λαμπρόπουλος, Μαγδ. Μπίθα και Κική και Φώτης Φωτόπουλος.

Αρχείο Σταύρου Φωτόπουλου