Στην ενότητα αυτή, περιλαμβάνεται πλούσιο φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Επιτάλιο και τις δραστηριότητες του Συλλόγου.

 

Αγία Σωτήρα

 

Εξωτερική άποψη

 

 

Προσφορά Συλλόγου